Reklamın temel ve evrensel öğelerinden esinlenerek, hedef kitleye  yönelik marka/ürün/hizmet bilinirliliğini arttırmak için oluşturduğumuz  reklam projelerinde öncelikli hedefimiz reklamı yapılan ürünün amacına  uygun olarak büyük kitlelere tanıtılmasıdır.

Reklam Oluşum Sürecinde Dikkate Aldığımız Öğeler

  • Reklamın temel öğelerinden esinlenerek oluşturulan düşünce
  • Hedef kitle ilişkisinin planlanması
  • Anlatı biçimleri ve içeriklerin neler olabileceğinin belirlenmesi
  • Görsel üslubun filmsel iletiye dönüştürülmesi

Önceki yıllara baktığımızda bir bröşür hazırlayıp günlerce dağıtıyorduk.Ancak yinede tüm müşterilere ulaşmak imkansızdı. Günümüzde Reklam olmazsa olmaz  hale geldi. Google ,bin ve yandex gibi ünlü arama motorlarında ilk sayfalarda çıktığımızda bir broşür dağıtmanın milyonlarca fazlasını başarmak münkün oldu.Bir işletmenin reklamı analiz edilirse.Öncelikler yapması gerekenler  bir eve oturma ruhsatı alır gibi işlem maddeleri vardır.

Kısacası : Google olmak, sosyal platformlarda olamak,profesyonel bir vide filmi cektirmek tanıtım amaçlı,Reklam directory lerinde olmak gibi devam eder gider. Kısaca anlatmağa çalıştım ama uzun soluklu bir çalışmadır. Sürekliliği olması gerekir. All day every day dedikleri yöntemdir. Reklam analizcileri ile çalışılması gerekir.